Ieder jaar wordt er bij de kalverschuur een oudejaarsmiddag gehouden voor alle vrijwiliggers van de Natuur- en Milieucoöperatie Rivierduingebied.  http://rivierduingebied.nl  Ook dit jaar weer super gezellig en 't Swifterbutje mocht een petanque toernooi organiseren.