Het waren weer twee geweldige weken en wat een werk heeft dat de vrijwilligers gekost.

Mensen dit is zo geweldig dat dit nog kan een initiatief van burgers van de gemeente Dronten.

Natuurlijk hebben de ondernemers hun steentje bij gedragen, de een wat meer dan de ander. Dus ook voor hen alle lof.

Maar de meeste eer komt STADronten toe.

Wat het Petanque(Jeu de Boules) beterft dank aan JBV Lelystad, want zonder hen hadden wij in de polder geen NJBB toernooi kunnen organiseren.

Natuurlijk La Boule Naarden ook bedankt, die zag het wel zitten en heeft uiteindelijk JBV Lelystad bereid gevonden het Petanque samen met 't Swifterbutje te organiseren.