14. jul, 2020

Tekst

Stem

het is niet gezegd dat degene die zijn stem verheft,

daarmee méér overtuiging geeft aan wat hij zegt,

dan de ander die zijn zegje zegt op zachte toon.

Woorden als:'ik heb je lief' worden vrijwel nooit met stem uitgesproken.